Wie zijn wij

Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden

Al bijna 20 jaar is Steunpunt Gastsprekers hét expertisecentrum voor het doorvertellen van oorlogsverhalen in de klas. Wij zijn ondergebracht bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Steunpunt Gastsprekers wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS. Wij werken nauw samen met oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra; sedert juli 2018 is Steunpunt Gastsprekers geassocieerd deelnemer van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45.

De ontmoeting tussen gastsprekers en leerlingen is van grote meerwaarde in het geschiedenisonderwijs en wordt door docenten en leerlingen in hoge mate gewaardeerd.

Het overgrote deel van onze gastsprekers zijn ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. Onder hen bevinden zich overlevenden van concentratie- en vernietigingskampen, verzetsdeelnemers, onderduikers en burgeroorlogsgetroffenen. Maar ook geïnterneerden, ontheemden en krijgsgevangenen uit het voormalige Nederlands-Indië. Ook veteranen die zijn ingezet in conflictgebieden of deelnamen aan vredesmissies vertellen hun verhaal. Daarnaast zijn er kinderen van politiek foute ouders bij ons aangesloten.

De gastsprekers zijn beschikbaar voor de bovenbouw van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, universiteit en andersoortige themabijeenkomsten.

Medewerkers van Steunpunt Gastsprekers dragen zorg voor afhandeling van de aanvragen en wonen zelf ook regelmatig gastlessen bij. Zo houden ze contact met het onderwijsveld en kunnen onze gastsprekers, waar nodig, begeleiden. Steunpunt Gastsprekers organiseert ook cursussen en bijeenkomsten voor gastsprekers en brengt op verzoek media in contact met hen.

Copyright ©2018 Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden
T (0593) 59 26 00  |   E steunpunt@kampwesterbork.nl

Copyright ©2018 Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden
T (0593) 59 26 00
E steunpunt@kampwesterbork.nl