20 jaar Landelijk Steunpunt Gastsprekers

17 december 2019

Op 25 november heeft het Landelijk Steunpunt Gastsprekers haar 20 jarig jubileum gevierd. In Ede kwamen meer dan 200 gastsprekers vanuit het hele land tezamen om dit te vieren. Maar niet alleen gastsprekers, ook docenten en collega organisaties waren aanwezig op deze dag.

 

Al 20 jaar wordt via het Landelijk Steunpunt Gastsprekers vertelt wat de impact is van oorlog op een mensenleven. Inmiddels zijn, gedurende die 20 jaar, meer dan een half miljoen leerlingen bereikt. Daarom werden onze gastprekers, die hun gastlessen op vrijwillige basis verzorgen, deze dag vol in het zonnetje gezet. Niet alleen kwamen Gerdi Verbeet en staatssecretaris Paul Blokhuis hen danken voor het belangrijke werk dat zij doen ,ook waren er meerdere lezingen waarvan het merendeel verzorgd door onze eigen gastsprekers. Zo vertelde Zoni Weiss over het de razzia op de Roma en Sinti gemeenschap in mei 1944 en hoe zijn vader, moeder, twee zusjes en een broertje uiteindelijk werden afgevoerd via Kamp Westerbork naar vernietigingskampen in Polen. Zelf wist Zoni op wonderbaarlijke wijze te ontsnappen aan deportatie door op het station bij Assen te ontsnappen en vervolgens onder te duiken.

Annelies Oldeman vertelde over haar ervaringen in een kamp tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en hoe honger , slechte hygiëne en wrede straffen aan de orde van de dag waren. Naast lezingen van andere gastsprekers werden er ook lezingen gegeven door Douwe Draaisma, Bas Kortholt, Dienke Hondius en Erik Borrias. Kortom een geslaagde dag, die werd afgesloten met hapjes en een borrel. Wij willen al onze gastsprekers ontzettend bedanken voor het waardevolle werk dat zij doen. Op naar ons 25 jarig jubileum!

Copyright ©2018 Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden
T (0593) 59 26 00  |   E steunpunt@kampwesterbork.nl

Copyright ©2018 Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden
T (0593) 59 26 00
E steunpunt@kampwesterbork.nl