Praktische informatie

 • Een gastspreker heeft minimaal 50 minuten nodig om zijn/haar verhaal te vertellen en vragen te beantwoorden.
 • Gastlessen zijn mogelijk voor alle vormen van onderwijs (PO, VO, MBO, HBO, universiteit, speciaal onderwijs), met minimumniveau groep 7 basisonderwijs. Vanwege de inhoud en impact van de gastlessen nemen wij aanvragen voor leerlingen jonger dan groep 7 niet in behandeling.
 • Lezingen zijn mogelijk voor zowel scholen alsook niet-onderwijsinstellingen en volwassenen. 
 • Gastlessen zijn mogelijk vanaf 10.00 uur 's ochtends. 

Wat wordt er van u verwacht?

 • Vul het aanvraagformulier volledig in. Wij nemen enkel volledig ingevulde formulieren in behandeling.
 • Het Steunpunt Gastsprekers probeert zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden. 
 • U neemt minimaal 2 weken voor de gastles telefonisch contact met de gastspreker op.
  U bespreekt met de gastspreker uw wensen en verwachtingen. Licht de gastspreker ook in over de beginsituatie en achtergrond van de leerlingen.
 • Een goede voorbereiding en ontvangst van de gastspreker.
 • Voldoen van de factuur.
 • Retourneren van het evaluatieformulier aan het Steunpunt Gastsprekers. 

Kosten

 • Scholen in het basisonderwijs betalen €30,- per gastspreker per dag.
 • Overige onderwijsinstellingen (VO, MBO, HBO, universiteit) betalen €35,- per gastspreker per dag.
 • Niet-onderwijsinstellingen betalen de reiskosten van de gastspreker (a € 0,28/km) en daar bovenop €30,- bemiddelingskosten.
 • Bij de reiskosten hanteren wij een minimum van €10,- (excl. Btw)

 

Gastles voor een school

Gastspreker voor een niet-onderwijs instelling

Copyright ©2018 Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden
T (0593) 59 26 00  |   E steunpunt@kampwesterbork.nl

Copyright ©2018 Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden
T (0593) 59 26 00
E steunpunt@kampwesterbork.nl