Colofon

Teksten

Sipke Witteveen, Jelmer Holwerda, Harro Scholte.

Ontwerp en realisatie

Get There

Fotografie 

Door: Mel Boas, Sake Elzinga, Lisa Rethmeier

Gastsprekers op de foto's: Jack Eljon, Max Degen, Channa Walvisch, Betty Radema, Orpa Goergoerem, Ronald Anthonio, Ebel Dijkman

© Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden, 2018

Copyright ©2018 Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden
T (0593) 59 26 00  |   E steunpunt@kampwesterbork.nl

Copyright ©2018 Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden
T (0593) 59 26 00
E steunpunt@kampwesterbork.nl